Päivitetty 25.4.2018


1. Rekisterin nimi

Palvelun asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, palvelujen tarjoaminen ja palveluiden kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja markkinointiin vain Rekisteröidyn eri suostumuksella. Yhteystietoja voidaan esimerkiksi käyttää erilaisten sähköisten viestien lähettämiseen, jotka liittyvät palveluun taikka sen toimintoihin, kuten erilaisiin vahvistusviesteihin tai palvelun tai tuotteen toimittamiseen Rekisteröidylle. Anonyymeja tietoja käytetään myös sivuston käytön analysointiin ja tilastointiin.

3. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet ja säilytysaika

Palvelusta tai tuotteesta riippuen voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
Palvelun tai tuotteen toimittamiseen liittyen Rekisteröidyltä vaaditaan sellaiset minimitiedot, että Rekisteröidylle voidaan toimittaa Rekisteröidyn tilaama tuote tai palvelu tai Rekisteröityyn saadaan yhteys esimerkiksi palvelun peruuntuessa tai tilanteessa, jossa tuotetta ei voida toimittaa.

Seuraavia tietoja voidaan tallentaa, mikäli palvelun tai tuotteen toimittaminen sitä Rekisteröidylle vaatii tai rekisteröity on nämä tiedot antanut palveluun.
-	nimi
-	puhelinnumero
-	sähköpostiosoite
-	postitoimipaikka
-	katuosoite
-	maa ja asuinpaikka
-	ammatti
-	yritys ja sen osoitetiedot
-	käyttäjätunnus ja salasana
-	Rekisteröidyn muut vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot, joita laki ei kiellä tai estä tallentamasta.
-	tiedon saako Rekisteröidyn tietoja käyttää markkinointiin
-	tiedot Rekisteröidyn tekemistä varauksista tai ostoista palvelussa
-	tilattu tuote tai palvelu, palvelun ja tuotteen ominaisuudet, kuten hinta, kesto jne.
-	muita tuotteen tai palvelun sopivuuden varmistamiseen tarvittavia tietoja tuotteen/palvelun toimittamiseksi.
-	tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
-	tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Teknisiä tietoja  www-sivun käyttöön liittyen voidaan tallentaa palvelimen logiin, kuten IP-osoite, selailun ajankohta, käytetyt linkit, lähteenä olleet www-sivut ja palvelussa katsotut www-sivut.

Tietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

-	Rekisteröidyn palvelun tai tuotteen tilauksessa antamat tiedot
-	Rekisteröidyn rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot
-	Asiakassuhteen hoidon yhteydessä Rekisteröidyltä kerättävät tiedot
-	Kyselyjen ja kilpailujen yhteydessä kerättävät tiedot
-	Asiakkaan www-selailun yhteydessä välittyvät tekniset tiedot
-	Google Analytics anonyymit tiedot
-	Sivuillamme käytetään evästeitä eli Cookieta. Evästeen avulla voidaan tunnistaa mm. käyttäjän kirjautuminen palveluun. Evästeiden käytön pystyy estämään selaimen asetuksista, mutta siitä saattaa aiheutua palvelujen toimimattomuus.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja kunnes asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika voidaan määritellä viimeisen kontaktin perusteella tai Rekisteröidyn ilmoittaessa haluavansa tietojensa poistettavan mikäli se pystytään Suomen lakien puitteissa tekemään. Tietoja ei säilytetä rekistereissä tarpeettomasti.


4. Evästekäytäntömme

Tällä verkkosivulla käytetään mahdollisesti evästeitä. Alla lisätietoa miten mitä evästeet ovat, millaisia erilaisia evästeitä on ja mihin niitä käytetään sekä miten voit vaikuttaa niiden käyttöön. Jos et hyväksy näitä ehtoja, niin älä käytä verkkosivujamme.

Eväste on pieni tekstimuotoinen tiedosto, joka tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle, kun käytät verkkosivuja. Niiden avulla voidaan tunnistaa, jos olet aiemmin käynyt verkkosivuilla ja parantamaan verkkosivujen käyttökokemusta. Evästeiden avulla voidaan muistaa esimerkiksi ostoskori, jotta voi jatkaa siihen mihin viime kerralla ostoksesi jäivät. Evästeiden avulla voidaan myös kohdistaa mainontaa paremmin sinulle sopivaksi sekä parantamaan sivujen käyttökokemusta, kuten näyttämään vaikkapa viimeksi katsomiasi tuotteita. Lisätietoa evästeistä esim. wikipedia. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ev%C3%A4ste

Sivustolla käytettävät evästeet

Sivustoillamme voidaan sivuston käyttötarkoituksesta riippuen käyttää erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella esim. niiden käyttötarkoituksen mukaan. 

a)	Välttämättömät evästeet palvelun käytön kannalta:
Osa käytetyistä evästeistä on välttämättömiä palvelun ja sivujen toiminnan kannalta, ilman niitä palvelu voi toimia virheellisesti tai sitä ei voida käyttää ollenkaan. Näitä evästeitä käytetään esimerkiksi varmistamaan, että käyttäjä on kirjautunut. Osa palveluista toimii vain kirjautuneille käyttäjille.

b)	Palvelun käyttöä mittaavat evästeet:
Osa evästeistä kerää tietoja palvelun käytöstä, millaisia sivuja palvelussa on käytetty ja miltä sivulta on siirrytty mille sivulle. Nämä evästeet keräävät tietoja, joita ei voida yhdistää mahdollisesti meidän asiakasrekisterissä oleviin tietoihin. Tietoja käytetään palvelun kehittämiseen ja palvelun mittaamiseen. Käytämme palvelun käyttöön Google Analyticsia. Näiden evästeiden tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen omille palvelimelle. Näiden palvelinten sijoitusmaata emme voi taata, vaan tiedot voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoa Googlen evästeistä löydät https://policies.google.com/privacy

c)	Kolmannen osapuolen evästeet
Verkkosivuilla voi olla myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi mainostajien asettamia evästeitä. Usein näitä evästeitä käytetään esimerkiksi mainonnan paremmin kohdentamiseksi. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt näiden evästeiden käytön. Lisätieto näistä evästeistä löydät kunkin palveluntarjoajan omalta verkkosivulta.

Evästeiden hallinta

Selaimen asetuksista voit muuttaa miten selaimesi hyväksyy evästeet sekä kieltää evästeiden käytön ja tyhjentää käytössä olevat evästeet muistista. Ohjeet löydä kunkin selaimen ohjevalikosta. Sivustolla http://www.youronlinechoices.com/fi/tietoa-selainkayttoon-perustuvasta-mainonnasta voi kieltää eri mainosverkkojen kohdistetut mainokset.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

Rekisteröidyn yhteystiedot ja tilattuihin palveluihin tai tuotteisiin liittyvät tiedot näkyvät yritykselle, joka toimii palvelun tuottajana palvelussa tai tuotteen toimittajana liittyen Rekisteröidyn tekemään tilaukseen, tiedusteluun tai muuhun verkkopalvelussa välitettävään toimintaan.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen tuotteiden tai palveluiden toimittamiseksi Rekisteröidylle tai Rekisterinpitäjän Asiakasyritykselle. Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palveluidensa tekniseen ylläpitoon tai esimerkiksi kampanjoiden toteuttamiseen tai muuhun tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun toimintaan. Rekisterinpitäjä velvoittaa alihankkijansa ja kolmannet osapuolet pitämään rekisteröidyn tiedot salassa ja huolehtimaan riittävästä tietoturvasta.

Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Mikäli Rekisterinpitäjä myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n ulkopuolelle

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu salasanoilla ja muilla asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Palvelimet sijaitsevat Suomessa ja ovat suojattu palomuurein. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
Rekisteröity voi käyttää salattua yhteyttä päätelaitteen ja palvelimen välillä.
Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Osa Rekisteröidyn tiedoista kuten salasanat on salattu asianmukaisen menetelmin. Myös muita tietoja voidaan salata Rekisterinpitäjän Asiakkaan eli varsinaisen palvelun-tai tuotteentoimittajan vaatimuksesta.


8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan tai Rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9.  Tarkastus- , korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä korjaamme tietoja tai poistamme tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomat, puutteelliset, vanhentuneet tai virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
Pyynnön tulee olla kirjallinen ja Rekisteröidyn allekirjoittama ja se tulee toimittaa kirjallisesti tietosuojaselosteessa annettuihin yhteystietoihin. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarvittaessa joutua varmistamaan ennen pyynnön käsittelyä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.


10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa ja/tai päivittämällä tietosuojaselosteen verkkosivuille julkisesti nähtäväksi. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 


11. Rekisterinpitäjä

Sunsun Oy, Hemmintie 2 
41900 Petäjävesi 
Y-tunnus: 1893094-3

12. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Virtanen

© Autokorjaamot.com 2007 - 2024. Palvelun tuottaa Sunsun Oy. Tietosuojaselosteemme
Monipuolinen auto- järjestelmätesteri

73 automerkkiä, satoja automalleja, kaikki normaalit OBD2 toiminnot sekä monipuoliset merkki- ja mallikohtaiset toiminnot

VIKAKOODINLUKIJA